Gap messenger
Download

*رونمایی از چهار تخته فرش نفیس مددجویان اردوگاه کاردرمانی و حرفه‌آموزی* (شهرستان خوی)

🔸ارزش این ۴ تخته فرش دستباف برای عرضه در بازار فروش بیش 650 میلیون تومان ارزیابی شده است. این فرش‌ها حاصل تلاش هشت مددجو در دوماه بوده است.
▪هم‌اکنون سازمان زندان‌ها با اشتغال‌آفرینی در زندان‌ها، زمینه کسب حرفه و اشتغال زندانیان با دریافت دستمزد برای آنان را فراهم کرده است.
http://prisons.ir/xbjC
@prisons

16 June 2024 | 09:01