Gap messenger
Download

*بخشش و آزادی زندانی محکوم‌به‌قصاص پس از ۱۴ سال حبس* (زندان مریوان)

🔸در آستانه عید سعید قربان و روز عرفه یکی از زندانیان مریوانی محکوم‌به‌قصاص، پس از ۱۴ سال با رضایت اولیادم و وساطت خیرین از قصاص رهایی یافت.
http://prisons.ir/xbhM
@prisons

15 June 2024 | 12:47