Gap messenger
Download

*آزادی زندانی پس از 23 سال با اعطای ارفاقات قانونی و همراهی خیرین* (ندامتگاه تهران‌بزرگ)

🔸حکم آزادی ۲ زندانی مشمول جرایم مالی ندامتگاه تهران‌بزرگ پس از ملاقات برخط با دادستان استان تهران ابلاغ شد.
▪این دو زندانی بدلیل داشتن شاکی خصوصی به ترتیب ازسال 1380 و 1385 در زندان به سر می‌بردند که نهایتا با بهره از ارفاق قانونی و همت خیّرین زمینه آزادی‌شان میسر شد.
http://prisons.ir/xbhn
@prisons

14 June 2024 | 06:22