Gap messenger
Download

*تصویر|| بازدید معاون قضایی سازمان زندان‌ها و مدیرکل نظارت بر زندان‌های دادستانی کشور از زندان‌های بوشهر*

🔸این بازدیدها بمنظور تقویت و نظارت بر خدمت‌رسانی در زندان‌ها، اجرای دستورالعمل‌های سازمان زندان‌ها و پیشبرد اهداف اصلاحی‌وتربیتی در این مراکز صورت می‌گیرد.
▪در این سفر سایر مراکز اصلاحی و تربیتی استان ازجمله زندان مرکزی، زندان سما و اردوگاه حرفه‌آموزی مورد بازدید قرار گرفت.
http://prisons.ir/xbhC
http://prisons.ir/xbhz
http://prisons.ir/xbfY
@prisons

13 June 2024 | 02:24