Gap messenger
Download

*تصویر|| پاسخگویی قضایی به مددجویان در میزخدمت رئیس‌کل دادگستری در زندان یاسوج*

🔸رئیس کل دادگستری، دادستان و قضات محاکم کهگیلویه‌وبویراحمد باحضور در زندان مرکزی یاسوج به پرونده قضایی زندانیان رسیدگی کردند.
▪ در این «میز خدمت قضایی» و اعطای ارفاقات قانونی با مرخصی پایان حبس 11 زندانی واجدشرایط موافقت شد.
http://prisons.ir/xbgt
@prisons

13 June 2024 | 02:23