Gap messenger
Download

*آزادی ۳۹ زندانی واجدشرایط در بازدید شورای قضائی گلستان از زندان گنبد*

🔸در بازدید شبانه رئیس‌کل دادگستری و شورای قضایی استان گلستان از زندان گنبد و رسیدگی به درخواست قضایی زندانیان، بامرخصی پایان حبس ۳۹ زندانی واجدشرایط موافقت و شرایط آزادی‌شان فراهم شد.
http://prisons.ir/xbgg
@prisons

13 June 2024 | 02:23