Gap messenger
Download

گام بلند اقتصادی هیئت دولت در حمایت از صندوق ملی محیط زیست

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران نیمی از مبلغ کمک افراد به صندوق ملی محیط زیست به عنوان مالیات برای آن ها محسوب خواهد شد.

لینک خبر:
http://B2n.ir/f82319

نشانی پایگاه خبری حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پیام رسان ایتا:
@doe_isfahan

*اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست استان اصفهان*

15 February 2024 | 08:25