Gap messenger
Download

همزمان با هفته محیط زیست؛ تقدیر از دانش آموزان فعال محیط زیست در اصفهان و اجرای برنامه پاکسازی در کوهپایه

در هفته محیط زیست از دانش آموزان فعال محیط زیست دبستان محسنیه اصفهان تقدیر شد و به همت شهرداری کوهپایه مبادی ورودی و خروجی این شهر از زباله پاکسازی گردید.

https://b2n.ir/z77859

12 June 2022 | 10:10