Gap messenger
Download

بررسی آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها و سازمان و شرکت های وابسته به آن در کمیسیون اجتماعی دولت

پیش نویس آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها (به جز شهرداری تهران) که با همکاری شهرداری های کلان شهرها و سازمان شهرداری های وزارت کشور تدوین و توسط وزیر کشور به دولت پیشنهاد شده بود، در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.
https://planning.mashhad.ir/s/mfadxHM
http://gap.im/planningdeputy

20 November 2021 | 01:30