Gap messenger
Download

...
93 کلمه، 45 ثانیه:
دید شیعه نسبت به ولایت مشخص شود ، ما کسی را میخواهیم که کمبود ندارد، در برخوردها میداند چه بکند، شناخت به این مساله کمک میکند در اینکه مشخص کند ما چطور با این نعمت برخورد کنیم. (استاد صفائی حائری)

ما پسرا بدمون میاد از اینکه پیش کس و ناکس ناله کنیم، ما همه روز تلاشمونو میکنیم و دردلامونو نگه داشتیم برای کسی که با همه وجود بهمون گوش میده، اون قدر اینو حس میکنیم که وقتی از حرم بیرون میایم، ماییم و یه دل رها شده از غم ها و سنگینی ها.
@pesar_razavi
پسرونه حرم امام رضا علیه السلام

9 13 February 2022 | 09:45