Gap messenger
Download


❓✍❓✍❓
💢 #تابلو_نوشته
#سؤالات_شما
#حدیثی

⭕️پرسش: آیا روایتی با مضمون« هر کاری که بر نماز مقدم شود ابتر است» وجود دارد؟

•┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈•
طرح سؤال در ‌نرم افزار پاسخگو
•┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈•


🌐مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

🔹 @pasokhgoo 👈

2 February 2023 | 10:23