Gap messenger
Download

✨🌺✨🌺✨

💢 #قرآنی

✅پرسش: آیا وقف کردن ریشه قرآنی دارد..!؟

✍پاسخ: وقف عقدی است که در آن مالی بخشیده می شود تا مردم یا گروهی از آنان از منافعش استفاده کنند. در وقف، نه واقف و نه آن ها که برایشان وقف شده، حق فروش یا بخشیدن مال وقفی را ندارند.

🔹در قرآن به صورت صریح، از وقف سخن نیامده است. در روایات با عنوان «صدقه جاریه» بر آن تأکید شده است. پیشینه وقف به پیش از اسلام برمی گردد. البته در زمان پیامبر(ص) وقف میان صحابه رایج شد و نمونه هایی از موقوفات پیامبر(ص) و امام علی(ع) در منابع ذکر شده است. از آنجا که وقف مصداق عناوینی چون انفاق، احسان، برّ و صدقه نیز می باشد از این جهت می توان گفت که ریشه قرآنی دارد و الا از خود وقف، مستقلا در قرآن سخنی به میان نیامده است.

جعفر کیان:
•┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈•

🔵ارسال سوالات از طریق "اپلیکیشن پاسخگو "
https://mmps.ir/app


http://mmps.ir/my.pasokhgoo


🌐مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

http://mmps.ir/gap

29 January 2023 | 10:57