Gap messenger
Download

فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها فعلاً متوقف شد

🔹 صف‌های طولانی و البته جنجال برانگیز خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌های بانکی واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب متوقف شدن فروش ۲۲۰۰ دلار ارز سهمیه‌ای به هر فرد شد.
@parsinehnews

8 September 2020 | 11:37