Gap messenger
Download

💢 آمادگی بانک ها برای پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ای به متقاضیان بخش کشاورزی

✅ مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست مدیران ستادی، معاونین برنامه ریزی و اقتصادی و مدیران سرمایه گذاری استان ها، مدیران ستادی و معاونین شعب استان های بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پست بانک سراسر کشور:

🔹بانک ها برای پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ای به متقاضیان بخش کشاورزی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ آمادگی دارند.

🔸توسعه کسب و کارهای کشاورزی و تکمیل زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی است.

http://yon.ir/YkJd0
@paj12

17 April 2019 | 12:32