Gap messenger
Download
بازی اتللو

بازی اتللو

othello
یه بازی بسیار بسیار سرگرم کننده و مهیج برای تمامی سنین:

بازی اتللو در رده اول بازی های فکری دنیا است که از تعدادی مهره با دو وجه رنگی و یک صفحه بازی تشکیل شده است.
این بازی به صورت دو نفره انجام می شود، که در این سرویس شما میتوانید بصورت یکنفره نیز بازی را انجام دهید.


در بازی فکری بازیکنان ...