Gap messenger
Download

✅تاکید معاون عمرانی استاندار یزد بر لزوم راه اندازی زیر ساخت داده مکانی در استان

✍ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با توجه به لزوم یکپارچه سازی زیرساخت های داده مکانی در استان، از ایجاد اولین گروه کاری SDI ، زیرگروه کارگروه زیر بنایی، توسعه شهری و امور روستایی، محیط زیست وآمایش سرزمین خبر داد.
🇮🇷 @ostanyazd

27 May 2020 | 01:10