Gap messenger
Download

✅برگزاری نشست ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا

✍ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا به ریاست استاندار یزد و با حضور ویدیو کنفرانسی فرمانداران استان و اعضای ستاد به منظور ارائه گزارشات از سوی دستگاه ها و موسسات خیریه در خصوص اقدامات صورت گرفته برای کمک به اقشار آسیب پذیر در قالب طرح های مختلف، در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

🇮🇷 @OstanYazd

23 May 2020 | 03:06