🔹‏سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی خبر داد؛

🔸استفاده از ظرفیت چاه های در اختیار ادارات برای تامین کسری آب

‎‏‏🌐http://ostandari.khorasan.ir/RContent/2WA9NG64
🆔 @ostandari_khrazavi

۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۵:۳۴