Gap messenger
Download

📍حمید برومند قائم مقام کارخانه الکترو استیل در مصاحبه با خبرگزاری افقنا گفت :


👈موضوع علت حریق الکترو استیل حدود یک ماه پیش با گزارش سازمان آتش نشانی مشهد و اعلام تمام موارد با توجه به نظر کارشناسی بیمه مرکزی و آسیا پرونده ی این موضوع بسته شد.


👈اگر هنوز ابهاماتی در این خصوص باشد باید با معتبر ترین و بهترین مرجع یعنی سازمان آتش نشانی مشهد این موضوع پیگیری شود اما با توجه به گزارش قطعی و کارشناسی شده این سازمان حرفی در این خصوص نمی ماند.


👈برومند هم چنین در مورد پذیرفتن زمین های وسیع به شرایط خیلی مناسب برای توسعه الکترو استیل افزود:

👈این موضوع در مرحله ی گفت و گو است و هیچگونه واگذاری زمین انجام نشده اما اگر بخواهیم بحث توسعه را انجام دهیم اولویت با راه اندازی خط موقت در محل فعلی است و با توجه به اینکه یکی از سالن ها آسیب ندیده و ما امکان استفاده از آن را داریم در حال پیگیری راه اندازی این قسمت هستیم اما در خصوص طرح توسعه زمین های مذکور تصمیم قطعی صورت نگرفته است.

🔻پیگیری اخباردر #سایت ما
🌐 https://ofoqna.ir/
🔻ما را در پیام رسان #گپ نیز دنبال کنید
🆔 https://gap.im/ofoqna

10 June 2023 | 09:57