Gap messenger
Download

✨با حجاب برای اولین بار از قدم زدن در خیابان لذت بردم.

صحبتهای جالب «رُزالی» بانوی تازه مسلمان بریتانیایی که روزگاری بازیگر هالیوود بوده است و هم اکنون علاوه بر فعالیت تبلیغی برای اسلام در شبکه های اجتماعی، به فیلمسازی برای معرفی اسلام به غیر مسلمانان می پردازد.
✅ نوجوانی | اپلیکیشنی برای نوجوان ها 👇
https://takl.ink/nojavany

8 June 2023 | 11:08