Gap messenger
Download

شرکت های لوازمِ آرایشی و زیبایی :

برای مردان:

شما میتوانید ازاین محصول ما
به عنوان شامپو،صابون،لوسیون،خمیر دندان
ضد آفتاب و روغنِ موتور استفاده کنید.😂برای خانمها:

ما این کِریمِ مرطوب کننده را
فقط برای آرنج دستِ چپ شما🤣
بطور ویژه فرموله کرده ایم😅😂😂
#طنز
🔸 @nojavany_ir
🔸 https://nojavany.ir 🔸

4 May 2022 | 09:43