Gap messenger
Download

🎥 جلیلی: شهید رئیسی حرکت ریلی را کلید زد که راه رشد ملت را به حرکت درآورد

🔹نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم #بیرجند: شهید رئیسی حرکت ریلی را کلید زد که راه رشد ملت را به حرکت درآورد این راه نباید ناتمام بماند. این راه باید با قدرت ادامه پیدا کند.

💚 بانوان طرفدار دکتر #سعید_جلیلی » @vote_jalili بفرست برای ده نفر 😉

📡 @nojavania 📡 @saeedjalily 📡 @kaalaamaat 💎 http://jalili.e57.ir 💎 http://drjalily.com 🔗 http://eitaa.com/said_jalili

17 June 2024 | 07:08