Gap messenger
Download

✍ ببخشید! اصلاً «قیاس مع الفارق» بود؛ اگر کسی بدون ذهنیت و با وجدان، صحبت‌های هر دو نامزد (پزشکیان و جلیلی) در گفتگوی ویژه خبری درباره جایگاه مهم ریاست جمهوری را بشنود، تفاوت بسیار زیادی را احساس می‌کند؛ مانند تفاوت «فلسفه مقدماتی» با «اسفار ملاصدرا».


💚 بانوان طرفدار دکتر #سعید_جلیلی » @vote_jalili بفرست برای ده نفر 😉

📡 @nojavania 📡 @saeedjalily 📡 @kaalaamaat 💎 http://jalili.e57.ir 💎 http://drjalily.com 🔗 http://eitaa.com/said_jalili

17 June 2024 | 07:08