Gap messenger
Download

🔶 صلح امام حسن را وارونه تفسیر نکنید!

امام جمعه قم گفت: برخی به دلیل منافع و انگیزه‌های شخصی دین را وارونه تفسیر کرده و خود و پیروان خود را دچار مشکل می‌کنند.

روابط عمومی نهاد نماز جمعه قم
🆔 @njqom_ir

16 October 2020 | 05:06