Gap messenger
Download

بچه بودم یه بار معلم موضوع انشا داد که اگر شما یک پرنده بودید چه می کردید؟

منم نوشتم تخم میذاشتم...


بهم صفر داد😏


آیا این رفتار درستی است با یک پرنده ی تخم گذار؟! 🤔😂😂
#zk
@nice8080

1 12 May 2022 | 06:35