🎶 امشب تو رؤیام با عشقت!

🎤 حاج محمود کریمی
🗓 روز شماری عید غدیر
👌 بسیار زیبا و احساسی!

نوای انقلاب | @nava_enghelab

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۰۷