✍مدیونید اگر فکر کنید روزی بیست و هفت هزار نفر به کرونا مبتلا میشن, آخه میدونید که آقای روحانی و دولت باتدبیرشون کرونا رو مهار کردن🧐
اینا احتمالا جلو باد کولر خوابیدن سرما خوردن , کرونا نیست😉
تازه همینا کولر روشن کردن خوزستان رو بی آب کردن و برق ها رو هم قطع کردن .
وگرنه که آقای روحانی با تدبیرشون جلو بی برقی و بی آبی رو گرفته بودند و میگیرند .
تازه تازه !!! همین کولر باعث شد آمریکا تحریم ها رو لغو نکنه !!!

#بی_تدبیری


نوای انقلاب | @nava_enghelab

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۲:۲۲