🛑🛑خودشان کُشته اند، خودشان مراسم میگیرند، خودشان روضه می خوانند و خودشان نیز گریه میکنند؛ این شرح حال اینروزهای جماعت وقیحی است که ۸ سال تمام دولت متبوع شان بر سر کار بوده و خودشان نیز ۴ سال تمام در مجلس بوده اند اما امروز بجای پاسخگویی، عذرخواهی و حضور در جمع مردم خوزستان (در کنار نیروهای جهادی)، دست پیش گرفته اند و در جایگاه طلبکار نشسته اند!

#سرطان_اصلاحات
#سرطان_نجومی
#پروانه_سلحشوری


نوای انقلاب |‌ @nava_enghelab

۲۹ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۲