تو اتوبوس نشسته بودم ...
یهو یکی اومد گفت رئیسی چرا اینقدر آزار میده ؟
گفتیم چه آزاری؟
گفت: پلیسا اومدن گربه خونگی یکی رو ازش جدا کردن گفتن ما رو رئیسی فرستاده !!!
دمش گرم یکی گفت مگه معاویه نبود که شرته هاش میومدن شبانه گوسفند هدیه میدادند و میگفتن ما از معاویه ایم
بعد خودشون اونا رو میکشتن میگفتن از علی ایم؟
....
به راستی چقدر رئیسی دشمن داره ...

نوای انقلاب | @nava_enghelab

۱ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۰۴:۱۳