🔹صحبت های اژه ای و نحوه‌ی پوشش اینترنشنال
🔹انتخاب عکس تیتر هم جالب است.

نوای انقلاب | @nava_enghelab

۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۴