Gap messenger
Download

📲 عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست از برگزاری اولین رویداد بزرگ کارآفرینی و نوآوری در شرکت ملی پست خبر داد.

محمدرضا قادری در گفتگو با برنامه نمودار رادیو ایران از راه اندازی مراکز نوآوری پست در سطح کشور خبر داد و گفت: «طی برگزاری رویدادی، نسبت به اطلاع رسانی سراسری و پذیرش اولیه افراد اقدام خواهد شد.»


عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات گفت: ...↩
http://post.ir/web/guest/-/miw8lsqw


🆔 @nationalpost

25 September 2021 | 12:27