Gap messenger
Download

#طرح گروه های آموزشی و پرورشی
🔰جلسه مباحثه درس ریاضی و رفع اشکال اعضای گروه درسی پایه نهم
سرگروه: آقای رضا مشهدی
🟡بعضی از فعالیت های گروه های آموزشی آموزشگاه:
✅مباحثه دروس و ارائه درس به دیگر اعضا
✅اعلام تکالیف در گروه های مجازی
✅برگزاری کلاس های رفع اشکال به صورت حضوری و مجازی
✅پرسش های درسی سرگروه از اعضا به صورت روزانه

19 October 2021 | 09:18