Gap messenger
Download
روتیک من

روتیک من

MyRoticBot
روتیک با استفاده از هوش مصنوعی به شما در تنظیم یادآور، یافتن مکان های مورد علاقه و جستجو در اینترنت بدون نیاز به خروج از گپ کمک میکند.
به ربات سلام کنید و از او راهنمایی بخواهید!