Gap messenger
Download
مرور لغات دوره عالی یک مترجمی زبان قرآن

مرور لغات دوره عالی یک مترجمی زبان قرآن

motarjemi_zaban_quran_aali1bot
✅ طرح مترجمی زبان قرآن طرحی است برای آشنایی با ترجمه قرآن.

دانش‌پژوهان پس از پایان دوره‌ها می‌توانند هر کجا آیه‌ای از آیات قرآن را ببینند یا بشنوند، بلافاصله خودشان آن را ترجمه نمایند. همچنین با قواعد و نکات دستوری مهم قرآن نیز آشنا می‌شوند. طوری که می‌توانند آیات را تجزیه و ترکیب نمایند.

🌐 جهت ...