Gap messenger
Download

دوام و ماندگاری سجاده فرش مسجدی :
نحوه تولید و نوع بافت والیافی که برای بافت سجاده استفاده می شود در دوام و ماندگاری فرش بسیار موثر می باشد.
لازم به ذکر است که عوامل مختلفی در کیفیت و ماندگاری سجاده فرش های ماشینی کاشان تاثیر گذار هستند.
پیشنهاد ما به شما این است که برای تولید فرش سجاده ای مسجد خوب و با کیفیت از الیاف اکرولیک استفاده کنید.
زیرا بهترین الیاف برای بافت محصولات ماشینی الیاف اکرولیک هیت ست شده می باشد.
همچنین از دستگاه های سجاده باف واندویل و شونهر برای تولید و بافت سجاده فرش های ماشینی استفاده کنید.
زیرا نوع دستگاه سجاده باف هم تاثیر مستقیم بر دوام و ماندگاری فرش های سجاده ای ماشینی دارد.
و همچنین اگر فرش سجاده ای مسجد به خوبی نصب نشده باشد در هنگام رفت و آمد جا به جا شده و ازبین میرود.
همینطورعملیات برش و دوخت قسمت برش خورد سجاده نمازی هم باید با کیفیت انجام شود تا به مرور پاره نشود.

نکات مهم در نصب سجاده فرش ماشینی :
بعد از خرید فرش های مسجدی نکته ای که حائز اهمیت است چگونگی نصب فرش مسجد می باشد .
زیرا اگر فرش سجاده ای شما دارای بهترین کیفیت باشد اما به درستی نصب نشود زود آسیب دیده و پاره می شود .
برای نصب فرش سجاده ای در مساجد می توانید از نصاب های ماهر شرکت فرش سبحان بهره بگیرید .
عواملی که برای نصب سجاده فرش های ماشینی باید به آن توجه داشته باشید شامل موارد زیر می باشند .
1) : ﺑﺮش دﻗﯿﻖ دور ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﺠﺎده ﻧﻤﺎز ﺑﻪ دور ﺳﺘﻮن ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
2) : ﺑﺮش ﮐﻨﺎره ﻫﺎ و ﺣﺎﺷﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف و اﺿﺎﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮش ﺳﺠﺎده ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ دﯾﻮار
3) : دور دوزي و زﯾﮕﺰاگ ﺳﺠﺎده ﻓﺮش ﻫﺎي ﺑﺮش ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم و زﯾﺒﺎﯾﯽ

شرکت سجاده فرش سبحان :
شرکت فرش سبحان تولید کننده انواع محصولات ماشینی است که در مرکز تولید فرش سجاده ای مسجد فعالیت دارد.
این شرکت سجاده باف با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و مدرن محصولاتی با بهترین کیفیت تولید می کند.
شرکت سجاده فرش سبحان از معتبر ترین شرکت های تولیدی سجاده فرش در کاشان می باشد.
انواع سجاده فرش های ماشینی با طرح های مسجدی و مذهبی در این شرکت بافته و تولید می شوند.
این شرکت با سال ها تجربه در خصوص بافت انواع فرش مساجد و نمازخانه، تیم نصاب را جهت
برش،دوخت و نصب به سراسر کشور ارسال می کند تا فرش سجاده مطابق با پلان مسجد به صورت یکپارچه در بیاید.
برای تهیه و سفارش انواع سجاده فرش های شرکت سبحان می توانید به صورت حضوری و اینترنتی اقدام کنید.
در شرکت فرش سجاده سبحان محصولات ماشینی با بهترین کیفیت و درجه کیفی تولید و عرضه می شوند.
دیدن همه‌ی محصولات سجاده فرش کاشان (سبحان): https://pariscarpet.com/products/

23 August 2021 | 01:07