Gap messenger
Download
Pinned Message
msgImage:

های پرنسس)))))
تو چنل من بوی جنگل رو حس میکنی
با پری ها تاج گل درست خواهیم کرد
و با پری های دریایی ساعت ها صحبت میکنیم و مهمون خونه قورباغه بالدار میشیم )))))))))
خوشحال میشم بیای 🛵🌱
@dily.handsome

28 February 2024 | 10:46

کجا فور زدین اینو؟ :>

28 February 2024 | 10:34

می‌دانم بعد از مرگم ، بالای قبرم خالی خواهد ماند . پس وصیت میکنم ، پس از مرگم ، بر فراز قبرم درخت سروی بکارید . میخواهم ریشه هایش قفسه سینه ام را بشکافد و از روحم تغذیه کند . اینگونه ، هرگاه به دیدنم آمدید ، روح باز آفرینی شده ای را در درون درخت خواهید دید . نه فقط یک منظره ناامید کننده و پست ، از تنِ بی‌جانِ یک انسان دیگر در خاک .

28 February 2024 | 01:20

نور آبی گفت :« من آبیلو هستم . نور چشم انسان ها .»
با دهان باز نگاهش کردم و گفتم :« تو چطور آمدی بیرون ؟»
آبیلو پرید بالا و همانطور که روی هوا معلق مانده بود گفت :« من توی چشم یک پیرزن مهربان زندگی میکردم . یک روز آنقدر گریه کرد که همراه اشک ها ، از چشمش سُر خوردم و افتادم پایین !»

27 February 2024 | 09:16

شاید اگر آن دهانِ لعنتی‌ات را باز میکردی و لب به سخن می‌گشودی ، می‌توانستی همه را از این نفرین شوم نجات دهی . نفرت انگیز .

27 February 2024 | 09:12
27 February 2024 | 09:11

⁦⁦ಥ⁠‿⁠ಥ⁩ کی حرف از پاک کردن زد اصلا

2 25 February 2024 | 12:56

بزنم اینجا رو پاک ک-

5 24 February 2024 | 07:43

از فرط تنهایی به گل‌هایم پناه بردم .

23 February 2024 | 10:44

تنهایی ، بدترین نفرین دنیاست .

23 February 2024 | 10:40

" به کن چان بگو دوستش دارم . . . "

22 February 2024 | 12:03
22 February 2024 | 12:03

بادام -

22 February 2024 | 11:59

گن گفت :« مادرزادی ؟ این مزخرف ترین چیزیه که مردم میگن .»

22 February 2024 | 11:59

هیچکس از این زندگی راضی نیست

20 February 2024 | 03:13

چرا هیچکس خوشحال نیست

1 20 February 2024 | 03:13

عشق هیچگاه وجود نداشته . نه در چشمان افسونگرت ، نه در آوای دلنشین صدایت ، نه در جادوی رفتارت و نه در نوازش های آرام‌بخشت ؛ عشق ، هیچگاه ، وجود نداشته .

16 February 2024 | 11:21
15 February 2024 | 06:49

ولنتاین یه روز ناپاک بود .

1 15 February 2024 | 11:20

وقتی از کسی رنجیده خاطر می‌شوی ، از خودت بپرس :« این کیست که می‌رنجد ؟ آنگاه سکوت کن تا پاسخ شنوی . اگر فقط به این پرسش نگاه کنی ، خواهی دید ، کسی که به تو صدمه می‌زند خود تو هستی . زیرا ، رنج را می‌پذیری و به رنج اجازه میدهی "هست شود" . »

10 February 2024 | 12:44