Gap messenger
Download

نسازید، نه، هنگامی که خطا سر زد، به روی هم نیاورید، بخصوص جلوی افراد دیگر که به رو آوردن خیلی بد است، بعضی وقت ها که پیش هم نشسته اید گل می گویید و به قول ما، گل می شنوید، با زبانی شیرین و خوب، نه زخم زبان؛ نه زهر دار، به همدیگر تذکّر با خوشی بدهید، توجه کنید چه عرض کردم! مثلاً طرف متوجه بشود که چه خطایی از او سر زده بود!
سه تا توصیه گفتم. 1⃣اوّل، خدا را فراموش نکنید. 2⃣دوم، با هم رفیق باشید و 3⃣سوم چشم خطاپوش داشته باشید. ان شاءالله، زندگی خیلی خوبی خواهید داشت؛ بحقّ محمد و آل محمد، و ان شاءالله من را هم دعا خواهید کرد!
〰〰〰〰〰

#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

1 July 2022 | 02:18