Gap messenger
Download


📍 یک لباس احرام به روحمان لذائذ محرّمه بپوشانیم❗️
📌و در بین ایّام، بهترین ایّام را به دوستان بگویم همین دهه اوّل ذی الحجه است، من این را بهتان بگویم بهترین ایّام است. همین ایّامی را که مُحرم می شوند، این‌هایی که مُحرم می شوند، آن یک احرام ظاهری است. و افتادن؛ و یک سنخ اموری را برای خودشان تحریم می کنند با احرام بستن. انسان خودش را مُحرم کند، اینجوری را که من می گویم: روح اش را بیاید یک لباس احرام بپوشاند. بگوید دیگر از این من بعد بر تو حرام باد لذائذ محرّمه، مُحرم کند خودش را. این ده روز اوّل ذی الحجه را شما دیده‌اید در روایات بسیار شنیده اید دیگر، ایّام معلومات است، بعد از ماه رمضان این را بهتان بگویم در بین ماه این ده روز اوّل ذی الحجه اختصاص دارد به خصوص نسبت به اعمال. لذا این ده روز اوّل ماه ذی الحجه ما در روایات داریم از نظر اعمال خصوصیتی دارد عند الله و عند اولیاء خدا، که انسان می تواند خودش را اصلاح کند و از این ایّام و از این موقعیّت زمانی بهره گیری کند.
〰〰〰〰〰

#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

1 July 2022 | 02:12