Gap messenger
Download
خیریه محبان الرضا(ع)

خیریه محبان الرضا(ع)

moheban
👁 چشم انداز موسسه خیریه محبان الرضا (ع)

موسسه خیریه محبان الرضا (ع) در افق ۱۴۰۴ موسسه‌ای الهام‌بخش در رشد و تعالی و حفظ کرامت خانواده‌های نیازمند، پیشرو در شناسایی و شکوفایی استعدادهای بالقوه خیرجویان، موفق در خدمات حمایتی، مرجع و نوآور در زمینه توانمندسازی و خوداتکائی خانواده، مسئول و پاسخگو در ...