Gap messenger
Download

✍ به رنگ امید
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

✅ این که شرایط کشور کمی ناآرام است و حال همه مردم به خاطر اوضاع و احوال کنونی خوب نیست جای کتمان، شک و تردید ندارد. البته ملت ما با این جور مسائل سال هاست که آشناست. به یاد آورید از ابتدای #انقلاب که هنوز حلاوت پیروزی یک جنبش مردمی به جان مردم ننشسته بود ترورها و خرابکاری های میدانی منافقین و بدخواهان آغاز شد تا بعد از آن که جنگ تحمیلی خسارات فراوانی به بارآورد و صدها هزار نفر از جوانان این مرز و بوم شهید، جانباز، مفقود و اسیر شدند و زیر ساخت های فراوانی از کشور از بین رفت. علاوه بر این موارد اتفاقاتی همچون تحریم، فتنه و ... را هم اضافه کنید تا به یاد آوریم که چه بر سر ملت و کشور نیامده است.

✅ البته قاعدتاً همه این موارد به دشمن داخلی و خارجی بر نمی گردد و نقش خواص بی بصیرت، مدیران نالایق، ژن های خوب، تبعیض، رانت، اختلاس و افرادی که بر سر سفره انقلاب نشستند و نمکدان شکستند در جای خود محفوظ است. اما آن چه در کشور می گذرد هیچ کدام دلیل ناامیدی نیست. این که عده ای خیلی برای سیاه نمایی #هیجان زده اند و دلشان می خواهد به خاطر شرایط کنونی حال مردم را خراب تر کنند هیچ گونه توجیه عقلانی و منطقی ندارد.

✅ مردمی که زیر آتش دشمن توسعه و #پیشرفت کشور را متوقف نکردند، به زندگی خود ادامه دادند، ازدواج کردند، جش تولد و مهمانی داشتند و خلاصه در برابر دشمن اظهار ضعف و بدبختی نکردند چرا باید با این اتفاقات همه چیز را متوقف کنند. اسمش را اعتراض، اغتشاش یا هر چیز دیگری هم که بگذارید، یا به این و آن تهمت بزنید و «کار خودشان است» را تکرار کنید بازهم چیزی تغییر نمی کند تا زنده ایم باید زندگی کنیم، مبارزه کنیم و در مسیر پیشرفت کشور متحد و یکدل باشیم.

✅ «سرود ملی نخوانید، بعد از موفقیت شادی نکنید، به جام جهانی نروید و خلاصه، ژست بدبختی به خود بگیرید و ...» را به غلط نماد شرافت و همدلی با مردم تفسیر می کنند و هر کسی که رنگ زرد و زار تری به خود گرفت و با بغض در گلو صحبت کرد و سعی در تلقین ناامیدی و بدبختی به #ملت داشت را مردم دار و شریف خواندن دیگر آخر دشمنی با ملت است.

✅ انسان باید در هر حالی به آینده #امیدوار باشد و در راستای اهداف متعالی اخلاقی و انسانی امیدوارانه، خالصانه و راغبانه تلاش کند تا زندگی را معنا بخشد. شک نداریم که این زمستان هم می گذرد و رو سیاهی به زغال می ماند و ایران اسلامی سرافراز و سربلند به حیات خود ادامه خواهد دارد. امید و تلاش دو بال کمال انسانی است که احدی حق ندارد آن را از ملت بگیرد.

🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا،
🔻یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱، شماره ۳۸۱۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

20 November 2022 | 05:22