Gap messenger
Download

باشیم.

✅ به هر حال فراز و فرود #زندگانی امری همگانی است. یک روز دنیا با ماست و روزی دیگر بر ماست. پس باید همواره آمادگی و آگاهی لازم برای گذر از بزنگاه ها و نقاط سخت زندگی خویش را داشته باشیم. در غیر این صورت خیلی زود در ورطه ی ناامیدی و ناتوانی غرق خواهیم شد و بدون آن که از زمان، عمر و نعماتی که خداوند در اختیار ما قرار داده باشد بهره ای ببریم ناکام می مانیم.

✅ البته یک اصل مهم در این رابطه وجود دارد که هر یک از این دو واژه بدون دیگری ممکن است در زمان کوتاهی اوضاع را بهتر کند اما بدون شک در طولانی مدت راهکار کامل و جامعی نیست. #مدارا_کردن بدون مداوای زخم ها همانند نادیده گرفتن صورت مسأله است و تلاش در مداوا بدون مدارا امری است که سبب شکنندگی انسان، کاهش مطلوبیت زندگی و نهایتاً عدم موفقیت خواهد شد.

✅ مدارا کردن با مردم و مشکلات زمانه و زندگی، سرآمد #حکمت و از بهترین کارها است که اگر با مداوای زخم ها و درمان های روحی و جسمی همراه شود عاقبت بهتری برای انسان رقم خواهد زد.

🔺 منبع: #هفته_نامهنخست،
🔻 پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، شماره ۱۰۰۳

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@modiryar

29 February 2024 | 08:47

✍ مدارار و مداوا
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

✅ همه ی ما در #زندگی زخم ها، دردها و رنج های پرشماری داریم که برخی از آن ها را به احدی نمی توانیم بگوییم و در مقابله با آن ها فقط خودمان هستیم و خودمان. البته عقل سلیم حکم می تواند تا امکان و مصلحت ایجاب می کند آدمی مسائلش را با کسی در میان نگذارد و در صورت امکان به صورت شخصی از چالش های زندگی گذر کند.

✅ امری که هر چند قاعده ای مهم در طول #حیات است اما قطعاً استثنائاتی دارد که نباید از آن غافل شد. به بیان دیگر در مواردی نه امکان مقابله انفرادی با چالش ها وجود دارد و نه اصلاً چنین کاری به مصلحت است. با این وجود به شخصه معتقدم انسان تا جایی که امکان دارد نباید از کمی ها و کاستی ها و مشکلاتی که در زندگی دارد با کسی سخن بگوید چون در زمانه ی حاضر نه تنها کسی کمکی نمی کند بلکه سبب می شود نگاه دیگران به انسان عوض شود و در حالت بدتر از نقطه ضعف های او سواستفاده کنند.

✅ علاوه بر این انسان هایی در #زندگی ما هستند که شاید به دلایلی شخصی یا محیطی و یا حتی به خاطر جنس خاصی از وابستگی نَسَبی یا سَبَبی نتوانیم آن ها را برای همیشه از زندگی خویش کنار بگذاریم و مجبور باشیم روزگار را با آن ها به سر کنیم. در این حالت برای کسب آرامش و آسایش نسبی در زندگی دو کلید واژه ی مهم وجود دارد که اگر مورد توجه قرار گرفته و در فرایندهای جاری زندگی عملیاتی گردند قطعاً حال انسان را بهبود می بخشد؛ «مدارا و مداوا».

✅ #مدارا در لغت یعنی: اعتدال، تسامح، سعه صدر، مماشات، میانه روی، سازش، ملایمت، رفق کردن، مهربانی، نرمی، بردباری و تحمل. هریک از این معانی خود پیامی آرامش بخش و امیدآفرین دارند. اگر انسان بتواند این مهم را در زندگی خویش تحقق بخشد قطعاً به آسایش دوگیتی خواهد رسید. آن چنان که حضرت حافظ می فرماید:

🔺 «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
🔻 با دوستان مروت با دشمنان مدارا»

✅ در عین حال #مدارا به طور قطع تنها راه چاره نیست. از این رو می توان در طول مسیر زندگی و یا در فرایند ارتباط با دیگران و همچنین مواجهه با مشکلات، بیماری ها، سختی ها و کاستی ها علاوه بر مدارا کردن به همان معانی که ذکر شد زخم های خویش که روح و جان ما را آزار می دهند «مداوا» کنیم. بدین معنا که تلاش حداکثری در پیدا کردن علاجی برای درمان و بهبود خویشتن و مسائل و چالش هایی که با آن ها مواجه هستیم داشته

29 February 2024 | 08:47

✍ شاید وقتی دیگر
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

✅ «شاید وقتی دیگر» بوی غفلت می دهد! #غفلت از این که انسان می پندارد فرصت های آتی قطعاً ایجاد می شود یا این که آدمی حتماً زنده هست و می تواند آینده را درک کند. این در حالی است که هیچ انسانی نمی تواند به ساعت یا لحظه بعد حضور خود در دنیا اطمینان داشته باشد و هر آن ممکن است اتفاق یا حادثه ای فرصت را از انسان بگیرد. پس چرا باید آن چه را که اکنون می توانیم انجام دهیم به فردا بیاندازیم؟ این مقدمه را گفتم تا در «باب مهربانی» سخن بگویم. چه روزها و شب هایی که امکان سراغ گرفتن از عزیزان مان و مهربانی کردن به آن ها را داشتیم و به فردا موکول کردیم. غافل از این که همان لحظه آخرین فرصت ما بوده است. خدا همه اموات شما را رحمت کند. یکی از دوستانم در همین راستا خاطره ای تلخ برایم تعریف کرد.

✅ گفت: پدرم به من زنگ زد بعد از سلام و احوالپرسی از من خواست که ناهار را در کنار آن ها صرف کنم. من هم قبول کردم. فقط گفتم اجازه بدهید به منزل بروم کار کوچکی دارم انجام بدهم، لباس هایم را عوض کنم خدمت می رسم. پدرم گفت: بابا جان منزل نرو. اول بیا زودتر ناهار بخوریم. من خواستم اجازه بدهد ابتدا بروم کارم را انجام دهم و بعد بیایم. پدرم که گویی ناامید شده بود آه سردی کشید و گفت: پس زودتر بیا منتظریم. من هم بعد از این که کارم را انجام دادم و در مسیر منزل پدری #رانندگی می کردم با خودم حرف می زدم: فرقی نداشت، الان هم کارهایم را انجام دادم هم ساعاتی را با خیال راحت می توانم کنار پدر و مادرم باشم. وقتی رسیدم مادرم از من استقبال کرد و گفت: بابا داخل اتاق رفته استراحت کند تا تو صدایش کنی من هم ناهار را می کشم.

✅ داخل اتاق که رفتم دیدم پدر عمیق تر از همیشه به خواب رفته است هر چه صدایش کردم پاسخی نداد و تازه فهمیدم چه فرصتی را از دست داده ام. هر وقت یادم می آید از ته دل می سوزم و خودم را سرزنش می کنم که چرا به خواست پدرم عمل نکردم. این خاصیت دنیاست که همواره حسرت را به دل انسان می اندازد. پس باید تا می توانیم فرصت ها را غنیمت بشماریم و برای خدمت به خلق خدا و #مهربانی به یکدیگر امروز و فردا نکنیم. خصوصاً در ارتباط با والدین، همسر و فرزندان این امر اهمیت بیشتری دارد ممکن است غفلت از آن کیفیت زندگی را کاهش می دهد. مهربانی کردن نیاز به تمرین و آموزش دارد. بسیاری از ما یاد نگرفته ایم احساسات خود را بروز دهیم، دل عزیزان مان را شاد کنیم و به زندگی سخت و پر مشغله امروزی با عواطف رنگ و طراوت ببخشیم.

🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا،
🔻یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، شماره ۳۸۲۶

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@modiryar

4 December 2022 | 06:07
4 December 2022 | 06:07

✍ شاید وقتی دیگر
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا،
🔻یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱، شماره ۳۸۲۶

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@modiryar

4 December 2022 | 06:07

✍ باور کنید خدا هست!
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

✅ باور کنید خدا هست، می بیند، ثبت می کند، جزا می دهد و در روز حساب هر آن چه از خوبی و بدی انجام داده اید عیناً به سوی شما باز می گرداند. عده ای چنان رفتار می کنند که انگار فراموش کرده اند همه آن چه در برابر آن ها قرار دارد همین دو روز دنیا نیست و بعد از آن عاقبت و آخرتی است. انسان بر طبق آیات شریف قرآن هر عمل خیر و شری را که انجام دهد هر چند هم که کوچک باشد به سوی خودش باز خواهد گشت پس چرا این همه غفلت و فراموشی؟ گاهی وقت ها یک سخن ساده از سوی انسان می تواند پیامدهای بسیار سنگینی برای خودش و دیگران داشته باشد پس چرا برخی چشم و گوش خود را می بندند و نادانسته در مورد دیگران #قضاوت می کنند و حتی برای آن چه ندیده اند نسخه می پیچند و اظهار نظر می کنند.

✅ خصوصاً از وقتی شبکه های اجتماعی و #فضای_مجازی تقریباً فراگیر و همه گیر شده است این امکان فراهم گردیده که افراد راحت تر دیدگاه ها و نظرات خود را نشر دهند لذا مراقبت از سلامت هر سخن و اظهار نظری امری واجب و ضروری است. باور بفرمایید اصلاً ضرورتی ندارد آدمی در ارتباط با هر آن چه در اطراف او یا محیط دور دست رخ می دهد، تخصص دارد یا ندارد به اظهار نظر بپردازد و حتی توصیه و تجویز برای دیگران نیز بنماید. کافی است نگاهی به اطراف و اکناف خود بیاندازید. عده ای هستند در مورد هر چیزی که به آن ها مربوط می شود یا نمی شود، در ارتباط با آن آگاهی دارند یا ندارند، از صحت و سقم موضوع با خبر هستند یا نیستند اظهار نظر می کنند.

✅ در ارتباط با #فوتبال و ترکیب تیم ملی در جام جهانی بگیرید تا مذاکرات برجام، غنی سازی اورانیوم، حوادث اجتماعی، کیفیت آسفالت شهری، تحلیل اعتراضات و اغتشاشات اجتماعی و هر آن چه به ذهنشان می رسد سخن می گویند و کسی نیست از آن ها سئوال کند به واقع شما چقدر سواد و درک مطلب داری؟ یا اینکه چه کسی از شما نظر خواست که این گونه در مورد همه مسائل اظهار نظر می کنی؟ و یا این که سند صحت ادعاها و سخنان شما چیست؟ این امر یکی از دردهای مهم جامعه امروزی است. خصوصاً آن جا که فرد چهره ای مشهور است، چندین هزار یا چندین میلیون نفر دنبال کننده دارد که توهم دانایی و اشراف کامل بر همه موضوعات را نیز دارد و چنان بر طبل نادانی خود می کوبد که صدایش به همه دنیا می رسد!

✅ نباید فراموش کنیم هر چند این فضا مجازی است ولی قطعاً بسیاری از تبعات و پیامدهای سخنان ما در آن حقیقی است که می تواند سبب گمراهی عده ای شود. پس لازم است قبل از هر اقدام و سخنی از صحت و سقم آن با خبر شویم، ضرورت اظهار نظر در مورد آن را بدانیم، رضای الهی را در نظر بگیریم و فراموش نکنیم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. امروز که هیجانات اجتماعی به اوج خود رسیده است و فضای اجتماعی کمی ملتهب است رعایت این امر اهمیت بیشتری دارد. نباید جو گیر یا دنبال رو باشیم، مسائل را بدون تحلیل، مصلحت اندیشی، اخلاق و تحقیق انتشار دهیم و در ارتباط با فضای مجازی ساده انگاری کنیم. فضای مجازی امروز یکی از واقعیت های زندگی بشری است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر سبک زندگی همگان دارد. پس رعایت #اخلاق_فردی و مصالح عمومی در آن ضرورت دارد. فراموش نکنیم که خدا هست!

🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، شماره ۹۴۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@modiryar

30 November 2022 | 11:01

✍ باور کنید خدا هست
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی


🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، شماره ۹۴۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@modiryar

30 November 2022 | 11:01
30 November 2022 | 11:01
28 November 2022 | 01:13

✍ این چهار دیواری اختیاری است
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا،
🔻شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱، شماره ۳۸۱۶

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار

http://www.modiryar.com

@ghare_tanhae
@modiryar_com
@mahdi_yarahmadi

28 November 2022 | 01:13
28 November 2022 | 01:13

#انس_با_نهج_البلاغه
📖 عیون الحکم و المواعظ، ص۲۳
در باب بی وفایی دنیا

۞ الدُّنیا لا تَصفو لِشارِبٍ، ولا تَفی لِصاحِبٍ.

۞ دنیا برای هیچ نوشنده‌ای زلال نمی‌شود و به هیچ یاری وفا نمی‌کند.

#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

23 November 2022 | 08:28

✍ ما درون را بنگریم و حال را
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

✅ مراقب هر گونه سخن، عمل، نوشتار و گفتار، پست، کامنت، استوری و ... خود باشید و بدانید که خداوند از درون شما آگاه است و هر گونه حرکت مثبت یا منفی را حتی در اندازه ذره ای کوچک می بیند، ثبت می کند، جزا می دهد و خلاصه در کمین شما نشسته است. عده ای آن چنان هیجان زده و یا به تعبیر عامیانه تر جوگیر هستند که هر نسیمی آن ها را به گوشه ای می اندازد و با ناقوس هر کلیسایی از پاپ کاتولیک تر می شوند. شاید سخت ترین کار هر انسانی خصوصاً در زمان بروز #فتنه_ها و یا وقتی ابرهای سیاه، آسمان آبی را تیره می سازد تشخیص تکلیف و عمل به آن است.

✅ این که بدانیم حق و #حقیقت چیست و ما در این زمان چه تکلیف یا وظیفه ای برای احیا و احقاق حقیقت داریم امر مهمی است که عده ی زیادی از انسان ها در انجام آن ناتوان هستند. خصوصاً در زمان حاضر به دلیل جنجال های تبلیغاتی و رسانه ای و هوچی گری های عده ای مغرض گاهی آدمی دچار لغزش می شود و نمی تواند به درستی مسیر را ببیند و در راه راست قدم بگذارد. به خدا پناه ببرید، نیت خود را خالص گردانید و از هرگونه حب و بغض شخصی پرهیز کنید که گاهی حتی یک حرکت کوچک ما می تواند جان انسانی را به ناحق بگیرد و خانواده ای را داغدار کند و یا برای رفاه و امنیت مردم و کشور مخاطره ایجاد نماید.

✅ فراموش نکنید در هر حال و روزی که باشید فرقی ندارد دشمن دشمنی می کند و اقتضای طبیعتش این است پس این که گروهی می خواهند از طریق دشمنان به #اهداف خود برسند بازی دو سرباخت برای خودشان و کشور است. هوشیار باشیم دولت ها و رسانه هایی که سال ها با استثمار و استعمار ملت ها بار خود را بسته اند و کماکان از این طریق ارتزاق می کنند هیچ گاه خیر و صلاح ما را نمی خواهند. حق را بگویید بر آن استوار بمانید و در را ه توسعه آن کوشا باشید حتی اگر به ضرر شما و دوستانتان باشد. که در دادگاه الهی آدمی با حق و تکیلف، نیت و غرض ارزیابی می شود نه با سود و زیان.

✅ خداوند از درون همه انسان ها آگاه است و بهتر از هر کسی می داند که هر فردی چرا و چگونه سخن می راند و یا عمل می کند. اگر #انسان خودش توانایی تمیز سره از ناسره دارد چه بهتر، اما اگر ندارد باید به خردمندان، صاحب نظران و افراد صالح و با تقوا مراجعه کند. بیماری که مشکل جسمانی دارد دردش را تنها پزشکی حاذق و با سواد تشخیص می دهد و می تواند او را در مسیر سلامتی همراهی و یاری نماید. مشکل خودرویی که دچار نقص فنی است تنها توسط مکانیک خبره و با تجربه رفع می گردد به بیان دیگر همان مَثَل معروف که «هر کسی را بهر کار ساختند»

✅ همه جا مصداق دارد پس نباید عده ای به خود اجازه دهند در اموری که صلاحیت تشخیص آن را ندارند اظهار نظر نمایند یا بدتر این که تجویز و توصیه ای خاص برای گروه زیادی از مردم داشته باشند حتی اگر به اصطلاح فرد مشهور، محبوب و یا سلبریتی دارای ظرفیت اجتماعی خاص هستند. چه بسا عدم #آگاهی آن ها سبب گمراهی عده ای از مردم شود. خلاصه این که انسان باید نیت خود را خالص نماید و با مراقبت از نفس خویش در برابر تردیدهای زمانه آمادگی مواجهه با اتفاقات محیطی و اخذ تصمیم صحیح را داشته باشد. همانا خداوند به کسانی که با نیت خیر برای خویش و مردم اقدام می کنند قطعاً حمایت خواهد کرد.

🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱، شماره ۹۴۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

23 November 2022 | 08:28

✍ ما درون را بنگریم و حال را
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

🔺منبع: #هفته_نامه_نخست،
🔻پنجشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱، شماره ۹۴۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

23 November 2022 | 08:28
23 November 2022 | 08:28

🔺مراحل طراحی نظام مهارت آموزی
🔻رویکرد کابردی

جهت طراحی نظام مهارت‌آموزی ۴ مرحله ارائه می‌شود:

1⃣ پیش‌طراحی:

شامل مؤلفه‌های تشکیل گروه کاری مهارت‌آموزی، تشکیل بانک اطلاعاتی، توصیف زیر‌ساخت‌های اطلاعاتی، تعیین سیاست‌های کلی، دیدگاه‌های آرمانی و مأموریت‌های نظام مهارت‌آموزی، تجزیه‌و‌تحلیل سازمان (نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید)، تعیین راهبردهای بنیادی و اهداف آرمانی با توجه به نتایج تحلیل، تعیین ساختار آموزش از طریق اجرای نیاز‌سنجی و تعیین نیازهای مهارت‌آموزی فعلی و آتی با توجه به جهت‌گیری‌های آینده؛

2⃣ طراحی نظام مهارت‌آموزی:

شامل تدوین و تعیین اهمیت براساس نیازهای مهارت‌آموزی، تعیین سطوح مهارت‌آموزی، تعیین توالی اهداف و انتخاب روش‌های مهارت‌آموزی؛

3⃣ اجرا:

شامل مؤلفه‌های مشخص رسانه‌های یادگیری، تعیین حوزه‌ها و محتوای برنامه درسی، تعیین مشوق‌های یادگیری، اجرای آزمایشی و بهسازی؛

4⃣ ارزشیابی و مهندسی دوباره:

شامل مؤلفه‌های معیارهای سنجش اثربخشی، اجرای ارزشیابی (درونی و بیرونی)، بهسازی و ارتقای مستمر کیفیت برنامه، مهندسی دوباره و گزارش نتایج ارزشیابی.

#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

23 November 2022 | 08:28

🎞 داستان یک روز زندگی با اینترنت اشیاء (IOT)

#کلیپ_کوتاه
#اینترنت_اشیا
#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

22 November 2022 | 10:31
20 November 2022 | 05:22

✍ به رنگ امید
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا،
🔻یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱، شماره ۳۸۱۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

20 November 2022 | 05:22

✍ به رنگ امید
#دکتر_مهدی_یاراحمدی_خراسانی

✅ این که شرایط کشور کمی ناآرام است و حال همه مردم به خاطر اوضاع و احوال کنونی خوب نیست جای کتمان، شک و تردید ندارد. البته ملت ما با این جور مسائل سال هاست که آشناست. به یاد آورید از ابتدای #انقلاب که هنوز حلاوت پیروزی یک جنبش مردمی به جان مردم ننشسته بود ترورها و خرابکاری های میدانی منافقین و بدخواهان آغاز شد تا بعد از آن که جنگ تحمیلی خسارات فراوانی به بارآورد و صدها هزار نفر از جوانان این مرز و بوم شهید، جانباز، مفقود و اسیر شدند و زیر ساخت های فراوانی از کشور از بین رفت. علاوه بر این موارد اتفاقاتی همچون تحریم، فتنه و ... را هم اضافه کنید تا به یاد آوریم که چه بر سر ملت و کشور نیامده است.

✅ البته قاعدتاً همه این موارد به دشمن داخلی و خارجی بر نمی گردد و نقش خواص بی بصیرت، مدیران نالایق، ژن های خوب، تبعیض، رانت، اختلاس و افرادی که بر سر سفره انقلاب نشستند و نمکدان شکستند در جای خود محفوظ است. اما آن چه در کشور می گذرد هیچ کدام دلیل ناامیدی نیست. این که عده ای خیلی برای سیاه نمایی #هیجان زده اند و دلشان می خواهد به خاطر شرایط کنونی حال مردم را خراب تر کنند هیچ گونه توجیه عقلانی و منطقی ندارد.

✅ مردمی که زیر آتش دشمن توسعه و #پیشرفت کشور را متوقف نکردند، به زندگی خود ادامه دادند، ازدواج کردند، جش تولد و مهمانی داشتند و خلاصه در برابر دشمن اظهار ضعف و بدبختی نکردند چرا باید با این اتفاقات همه چیز را متوقف کنند. اسمش را اعتراض، اغتشاش یا هر چیز دیگری هم که بگذارید، یا به این و آن تهمت بزنید و «کار خودشان است» را تکرار کنید بازهم چیزی تغییر نمی کند تا زنده ایم باید زندگی کنیم، مبارزه کنیم و در مسیر پیشرفت کشور متحد و یکدل باشیم.

✅ «سرود ملی نخوانید، بعد از موفقیت شادی نکنید، به جام جهانی نروید و خلاصه، ژست بدبختی به خود بگیرید و ...» را به غلط نماد شرافت و همدلی با مردم تفسیر می کنند و هر کسی که رنگ زرد و زار تری به خود گرفت و با بغض در گلو صحبت کرد و سعی در تلقین ناامیدی و بدبختی به #ملت داشت را مردم دار و شریف خواندن دیگر آخر دشمنی با ملت است.

✅ انسان باید در هر حالی به آینده #امیدوار باشد و در راستای اهداف متعالی اخلاقی و انسانی امیدوارانه، خالصانه و راغبانه تلاش کند تا زندگی را معنا بخشد. شک نداریم که این زمستان هم می گذرد و رو سیاهی به زغال می ماند و ایران اسلامی سرافراز و سربلند به حیات خود ادامه خواهد دارد. امید و تلاش دو بال کمال انسانی است که احدی حق ندارد آن را از ملت بگیرد.

🔺منبع: #روزنامه_شهرآرا،
🔻یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱، شماره ۳۸۱۴

#تحلیل_مسائل_روز
#پایگاه_جامع_مدیریار
http://www.modiryar.com

@modiryar

20 November 2022 | 05:22