Gap messenger
Download
بازی ریاضی دان باهوش

بازی ریاضی دان باهوش

Mathematician
بازی «ریاضی دان 🤓 باهوش» ؛
در این بازی شما یک ریاضی دان هستید که باید با سرعت، صحیح ✅ و یا اشتباه ❌ بودن محاسبات ریاضی رو تشخیص بدید
در هر روز 3 بار به صورت رایگان می تونید هیجان بازی ریاضی دان باهوش رو تجربه کنید
البته برای افزایش رکورد و لذت بردن بیشتر از بازی می تونید با پرداخت سکه هر چقدر که ...