Gap messenger
Download

#راهیان_نور
🔹 *آسوده خاطر باشید*
هان ای شهیدان، در جوار حق تعالی آسوده خاطر باشید که ملت شما پیروزی شما را از دست نخواهد داد.

📅 ۲۲ بهمن ۱۳۵۹

@masj_amir

12 March 2019 | 05:18