Gap messenger
Download

همکاران محترم جهت شرکت در مسابقه تفسیر قران لطفا سوالات را از واحد روابط عمومی دریافت نمایید . پایان ارسال پاسخنامه تا پایان ماه مبارک رمضان می باشد .

28 May 2019 | 11:54

نظر به اینکه دستگاههای اجرایی موظف به استفاده از پیام رسانهای داخلی جهت اطلاع رسانی می باشند لذا از این پس از این پیام رسان استفاده خواهد شد . روابط عمومی

28 May 2019 | 11:53