Gap messenger
Download

🎤 تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس، مدیران و اساتید برجسته دانشگاه هنر:

🏷 آثار هنری خلق شده در حرم رضوی در دوره جمهوری اسلامی که رهبران آن اهتمامی ویژه به هنر دارند؛ باید نسبت به گذشته از بالندگی و شکوفایی بیشتری برخوردار باشد و کوشش ما رقم زدن دورانی درخشان در آفرینش آثار هنری حرم رضوی است.

✅ ارتقا هنرهای مورد استفاده در حرم مطهر از جمله سیاست‌های آستان قدس رضوی است.

📎 در این حرم ملکوتی هیچ‌کس حق ندارد خودرأی باشد؛ این بارگاه نورانی متعلق به همه مردم است و همه حق نظر دارند؛ آستان قدس نیز تلاش دارد از ظرفیت‌های مردمی در بخش‌ها گوناگون برای اداره شایسته این فضای قدسی استفاده کند.

⚠ هنرمندان کشور باید این بارگاه مقدس را از خود بدانند و در آفرینش هنرهای فاخر آن سهیم باشند.

🕌 آستان قدس از همه هنرمندان برای پاسداری، نگهداری و خلق آثار هنری گران‌مایه در حرم مطهر رضوی دعوت و از آن‌ها درخواست کمک و همراهی دارد.

https://b2n.ir/u53337
@marvi_ir

2 July 2022 | 03:29