Gap messenger
Download

🎤 تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما تأکید کرد؛

💠 صداوسیما سازمانی پراهمیت است که همواره موردتوجه مقام معظم رهبری بوده است.

🔺 پیوند بین مضامین دینی و عرصه‎ های مختلف هنری در رسانه‌ یکی از اثرگذارترین راهکارها برای انتقال مفاهیم دینی و تعمیق معنویت در جامعه است.

✅ اگرچه پخش منبر و سخنرانی‌های مذهبی از رسانه ملی بسیار خوب بوده؛ اما قطعا تأثیرگذاری منبر در مسجد بیشتر از قاب تلویزیون است، در مقابل رسانه ملی با استفاده از ابزار هنر می‌تواند تأثیرگذاری بالایی در انتقال مفاهیم دینی داشته باشد.

⚠ در بارگاه رضوی همه زیر سایه حضرت رضا(ع) هستند و نام هیچ‌کس در این آستان جز آن حضرت نباید مطرح شود؛ رسانه‌ها نیز در انعکاس خدمات آستان قدس باید ارائه خدمات به نام حضرت رضا(ع) را مورد تأکید قرار دهند تا محبت آن حضرت در دل‌ها مردم هرچه بیشتر افزایش یابد.


https://b2n.ir/y51248
@marvi_ir

12 June 2022 | 10:05