Gap messenger
Download

ثبت نام دوره آموزشی : تولید و محتوا با نرم افزار Storyline
مدت آموزش:110
شرح استاندارد:تولید و محتوا با نرم افزار Storyline در حوزه فناوری اطلاعات می باشد که از شایستگی های این شغل می توان به
نصب نرم افزار و دستورات او لیه در محیط برنامه، کار با اسلایدها و لایه ها، کار با اشیا، کار با Trigger ها ، متحرک
سازی و استفاده از Timeline ، ساخت آزمونهای ا لكترونیكی و بانك سوال و تو لید خروجی در نرم افزار اشاره نمود
نحوه اجرا: حضوری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی
متقاضیان جهت ثبت نام از لینک 👇👇 اقدام نمایید. https://b2n.ir/r49097

14 October 2021 | 10:37