Gap messenger
Download

ثبت نام دوره آموزشی کارور رزین اپوکسی چوب یکی از شغل های حوزه صنایع چوب می باشد که شامل شایستگی های ایمنی وبهداشت درمحیط کار،،بکارگیری مواد مصرفی اصلی)چوب ورزین اپوکسی بکارگیری ابزار آلات دستی ،برقی،ساخت انواع پروژه های ساده رزین اپوکسی چوب، به مدت 126 ساعت با مربیگری سرکار خانم خسروانی بصورت حضوری و مجازی در شیفت عصر برگزار می گردد متقاضیان جهت ثبت نام از گزینه پیش ثبت نام از لینک👈 https://b2n.ir/r49097 اقدام نمایند.

2 October 2021 | 11:09