Gap messenger
Download

🔴 اگر دو ویژگی را از جامعه ما بگیرند...

⬅ دشمنان ما می‌دانند اگر دو ویژگی را از جامعه ما بگیرند انقلاب ضعیف می‌شود؛

⬅ اول برای رضای خدا کارکردن است، اگر کسی برای انجام کاری به جای رضایت خدا به دنبال کسب مادیات برود، دیگر نمی‌تواند مدافع این انقلاب باشد.

⬅ دوم از بین بردن وحدت جامعه با تفرقه افکنی است، در فتنه‌های اخیر می‌خواهند کشور را تجزیه کنند و در همین راستا آشوب و تفرقه ایجاد می‌کنند.

#جامعه_اسلامی #انقلاب_اسلامی #تجزیه_طلبی #اتحاد #فتنه #استکبار #تفرقه

کانال رسمی #استاد_ماندگاری
✅ @mandegari_mahdi
🔶 http://berangeshohada.ir

24 November 2022 | 02:36