Gap messenger
Download

✨ᴘᴀʀᴛ -³-✨
#پارت_سوم

🔹مقدمه🔶

پس از مشهد💚✨
علاقهمندان به زندگی شهدا 📿
در اهواز ، شیراز ، اصفهان ، تهران ، اراک و...
و حتی در روستاهای دور بوشهر ،💨🚂
زینب را یافتند.😧😍
زندگی او تلنگری دوباره 🙉
برای حرکت در راهی شد🗺🎢
که گاهی از یادها می‌رود🤯
و به فراموشی سپرده می شود.🥺
جای خوشحالی است😃🦋
که زندگی نامه زینب کمایی 📜
با تمام کاستی ها ➖➰
که همه مربوط به ضعف و ناتوانی نویسنده🖋
در بیان بزرگی و عظمت موضوع است
جای خودش را در بین
نوجوانان و جوانان باز کرد.😌💕

✨ادامه دارد...🏃🏻♀

← منܩࡅ࡙ࡅ߳ܝ‌ߊ نیستم
📖👀
ᴊᴏɪɴ᷍ ⇟
→ [ @man_mitra_nistam ]

17 June 2023 | 03:16